Näyttely

Näyttelyjaosto järjestää mahdollisuuksien mukaan:
– Näyttelyharjoituksia (kaikille PoKSin jäsenille avoin tilaisuus harjoitella ohjatusti esittämistaitoja näyttelyitä varten)
– Näyttelykursseja (tarkoituksena saada jatkumoa esitystaitojen kehittämiseen, ennakko ilmoittautuminen)
– Näyttelykoulutuksia
– Luentoja
– Ulkopuolisia kouluttajia
– Epäviralliset koiranäyttelyt

Järjestämistämme toiminnasta, sen sisällöstä, aikatauluista ja hinnoista tiedotetaan aina erikseen.

Yhteyshenkilö
Satu Kolehmainen
poks.nayttely@gmail.com

Näyttelyharjoitukset vuonna 2022