Vuoden Junior Handler

Kilpailussa huomioidaan kaikki Suomessa järjestetyt kansainväliset ja kaikkien rotujen näyttelyt, sekä sellaiset kaikkien rotujen pentunäyttelyt, joissa on järjestetty junior handler-kilpailu noudattaen lajin virallisia sääntöjä.

Ikäryhmä ei vaikuta kilpailun pisteytykseen vaan kilpailun taso otetaan huomioon eri pisteryhmissä. Päivän parhaan voitosta saa lisäpisteitä oheisen mallin mukaan. Pisteet huomioidaan oman ikäryhmän ilmoittautuneissa, kilpailijoiden kokonaismäärä ei vaikuta pisteytykseen. Kilpailijoiden määrät tulee ilmoittaa pisteiden yhteydessä, kilpailijamäärät huomioidaan niin kuin ne aikatauluissa on ilmoitettu. Mikäli pisteet menevät tasan, verrataan 1/1 sijoitusten määrää ja niiden pisteitä. Mikäli kilpailijoilla on sama määrä 1/1 sijoituksia, ratkaisee ko. sijoitusten pistemäärä. Mikäli päivän paras-voittoja ei ole, verrataan 1/2 sijoituksia jne. Tasapistetilanteessa suuremmasta kilpailusta saadut sijoitukset ratkaisevat.

Piirinmestaruuskilpailua ei huomioida vuoden jh-pisteissä.

Mikäli kilpailuun osallistunut nuori on sijoittunut junior handlerin SM-finaalissa, saa hän muiden pisteidensä lisäksi pisteitä seuraavan taulukon mukaisesti.

Poikkeukset

Mikäli yksikään kilpailija ei ole sijoittunut kansainvälisessä, kaikkien rotujen näyttelyssä tai kaikkien rotujen pentunäyttelyssä järjestetyssä junior handler-kilpailussa, huomioidaan Pohjois-Karjalan kennelpiirin alueella ryhmänäyttelyissä järjestetyt junior handler-kilpailut. Pisteet lasketaan yllä olevan perustaulukon

mukaisesti. Myös tässä tapauksessa kilpailijan tulee ilmoittaa osallistujamäärä pisteiden lisäksi.

Mikäli yhdelläkään kilpailijalla ei ole sijoitusta virallisista kilpailuista, huomioidaan Pohjois-Karjalan Seurakoirat PoKS ry:n järjestämien match show-kilpailujen junior handler-tulokset. Pisteet lasketaan seuraavan taulukon mukaisesti. Pisteet huomioidaan jokaisesta PoKS ry:n järjestämästä match showsta, jossa on ollut junior handler-kilpailu.

Osallistumisoikeus

Kilpailu on tarkoitettu PoKS ry:n jäsenille (10-13v. tai 14-17v.). Kilpailijan tulee olla PoKS ry:n jäsen ja suorittanut jäsenmaksunsa jäsenyyden välillä katkeamatta siten, että jäsenmaksu on maksettu hallituksen kulloinkin määräämään ensimmäiseen eräpäivään mennessä. Kilpailijan on asuttava virallisesti Pohjois-Karjalassa.

Kilpailija ilmoittaa korkeintaan viiden (5) kilpailun tuloksen Pohjois-Karjalan Seurakoirat PoKS ry:n sihteerille määräaikaan mennessä. Kilpailuun voi osallistua ainoastaan PoKS ry:n laatimalla lomakkeella.

Palkinto jaetaan voittajalle Pohjois-Karjalan Seurakoirat PoKS ry:n vuosikokouksessa. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuoden 1993 tulosten perusteella. Uuden pistelaskutaulukon mukaisesti jaettu palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuoden 2012 tulosten perusteella.

Kilpailija kaiverruttaa oman nimensä ja kotipaikkansa laattaan, joka kiinnitetään palkinnon jalustaosaan.

Kilpailijan saatua kolme kiinnitystä palkintoon, jää kiertopalkinto hänelle ja yhdistys hankkii uuden kiertopalkinnon. Kiinnitysten ei tarvitse olla peräkkäisiä. Saadessaan kiinnityksen, kilpailija saa omakseen pienen muistopalkinnon.

Palkinnon haltija vastaa sen toimittamisesta seuraavan vuoden PoKS ry:n vuosikokoukseen. Palkinnon kulloinenkin haltija vastaa ja korvaa palkinnolle aiheutuneet vauriot.

Sääntömuutosoikeus on PoKS ry:n hallituksella.

Hakuaika 13.1.2019 – 31.1.2019.

Postattu: